W świecie teatru…

Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, w dniu 27 marca, uczniowie naszej szkoły mieli okazję wziąć udział w Szkolnym Konkursie „Wiedzy o teatrze” organizowanym przez bibliotekę szkolną.

Na głównym korytarzu szkolnym zaprezentowano bogaty „wachlarz” informacji poświęcony temu zagadnieniu. Uczniowie kl. IV-VI szkoły podstawowej rozwiązywali zadania testowe w formie krzyżówki. Z kolei starsza grupa uczniów z kl. VII-VIII SP i kl. III gimnazjum do wykonania miała zadania na poziomie trudniejszym. Kartki z odpowiedziami wrzucano do specjalnych skrzynek w trakcie przerwy międzylekcyjnej. Spośród 67 uczniów biorących udział w konkursie wylosowano po dwie osoby z każdej klasy, której odpowiedzi były poprawne. Do wzięcia udziału w konkursie zachęcały także nie tylko „kolorowe” gazetki, ale również uczennice w komicznych i tragicznych maskach.   Nagrody dla zwycięzców wręczono nieprzypadkowo- w dniu 1 kwietnia 2019r. o godz. 10.05 w bibliotece szkolnej. Dla tych uczniów z pewnością nie był to Prima Aprilis!

ZWYCIĘZCY LOSOWANIA 

Kl. IV- Lena Smaga, Kamil Figiel

Kl. Va – Jan Nawrocki, Stasiu Panek

Kl. Vb- Julia Ochędzan, Julia Małecka

Kl. VI –Julia Piekielna, Marta Appel

Kl. VII – Bartek Pietras, Oskar Szymanek

Kl. VIII – Aleksandra Olesik, Patrycja Krawczyk

Kl. III gim. – Dominika Jagieła, Daria Świątek

Gratulujemy!!!