Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Niesieni po falach życia, płynęliśmy przez morze wiedzy… – po dziesięciu miesiącach wytężonej pracy nadszedł czas na podsumowanie roku szkolnego 2018/2019. Uroczysta akademia była doskonałą okazją do nagrodzenia uczniów, którzy w mijającym roku szkolnym osiągnęli najlepsze wyniki w nauce.

W tym roku na Nagrodę Wójta zasłużył Hubert Pastusiak, z klasy III gimnazjum. Nagroda ta przysługuje uczniowi, który otrzymał najlepszy wynik z egzaminu gimnazjalnego, przez trzy lata świadectwo z wyróżnieniem i odznacza się wzorową postawą. Natomiast Nagrodę Dyrektora w szkole podstawowej otrzymał Michał Wojtysiak, a w gimnazjum – Oskar Wróbel. Z kolei Nagrodę Rady Pedagogicznej otrzymali Aleksandra Olesik (kl. VIII) i Maciej Szukała (kl. III) Nie zabrakło podsumowania osiągniętych sukcesów w tym roku szkolnym. Wręczono także dyplomy za 100% frekwencję dla Dominki Kulak i Oskara Wróbla, podziękowania za pracę w Samorządzie Szkolnym, Szkolnym Kole Wolontariatu. Uczniowie, którzy średnią wyników nauczania powyżej  4,75 i co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania zostali nagrodzeni świadectwem z wyróżnieniem, a rodzice tych uczniów otrzymali z rąk pana dyrektora list gratulacyjny.

Po oficjalnej części i przekazaniu sztandaru nastąpiło pożegnanie uczniów kończących szkołę przez przedstawicieli kl. VII szkoły podstawowej. Dla niektórych z nich koniec bieżącego roku szkolnego zakończył kolejny, ważny etap w ich życiu. Absolwenci klasy III gimnazjum i klasy VIII szkoły podstawowej w wyniku zmian w systemie szkolnictwa kończyli jednocześnie szkołę w bieżącym roku. Przed nimi nowa, ale z pewnością niełatwa droga po ścieżkach kolejnej edukacji.

W tak uroczystym dniu nie zabrakło chwil wzruszeń, podziękowań dla nauczycieli, wychowawców, pracowników szkoły oraz Rady Rodziców. Gdy podsumowano wszystkie aspekty życia szkolnego, uczniowie otrzymali świadectwa i udali się do kościoła parafialnego na mszę dziękczynną.

Życzymy naszym uczniom udanych, ale przede wszystkim bezpiecznych wakacji!!!