Sprawozdanie – aktywna tablica

 1. I.                Szkolenie Rady Pedagogicznej w ramach TIK z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

28 sierpnia 2018r. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Bolesławcu została przeszkolona w ramach wykorzystania tablicy interaktywnej w procesie kształcenia nauczyciele mogli zapoznać się z oprogramowaniem tablicy interaktywnej oraz ekranu interaktywnego, mieli także możliwość wykorzystania i przećwiczenia w praktyce wszystkich dodatków i narzędzi w ramach tablicy interaktywnej. Każdy z nich samodzielnie założył swój profil ustawił odpowiednie parametry i narzędzia które będzie wykorzystywał w swojej klasie podczas prowadzenia konkretnych zajęć z określonych przedmiotów. Nauczyciele w mniejszych grupkach podjęli się tworzenia nowych ćwiczeń interaktywnych dla dzieci klas I-III, jak i IV-VIII w zależności od przedmiotu. Współnie pracując wskazałyśmy na szereg zalet stosowania tablicy interaktywnej podczas zajęć. Tymi zaletami między innymi są:

 

 • Wielozmysłowe zdobywanie wiedzy.
 •  Rozwijanie aktywności twórczej.
 • Wyzwalanie motywacji do realizowania zadań.
 • Stosowanie różnorodnych, ciekawych ćwiczeń zgodnych z potrzebami uczniów.

W szkoleniu brali udział: Małgorzata Węgier , Magdalena Kołodziej , Piasta Joanna, Aldona            Gasztych, Michał Wykrota, Aneta Otorowska – Siwik, Wiesława Muszkat – Mączka,                  Karol Grela

 

 1. II.             Spotkania i sieć współpracy między szkołami: Szkołą Podstawową w Bolesławcu oraz Szkołą Podstawową w Mieleszynie.

 

1.Cele współpracy

 • Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych.
 • Wymiana doświadczeń między nauczycielami poszczególnych szkół.
 • Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami.
 • Wzajemna pomoc w rozwiązywaniu kłopotów technicznych.
 • Tworzenie rozwiązań – wypracowanie narzędzi, scenariuszy, materiałów, które są pomocne w radzeniu sobie z pracą w kontekście indywidualnych zadań zawodowych.
 • Dzielenie się interesującymi zadaniami ćwiczeniami testami.
 • Integracja szkół w ramach jednego projektu m.in.  poprzez udział w lekcjach otwartych.

2. Spotkanie organizacyjne.

5 września 2018 roku nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Bolesławcu i Szkoły Podstawowej w Mieleszynie spotkali się, aby omówić cele, zadania oraz sposoby współpracy w ramach wykorzystania tablicy interaktywnej w procesie dydaktycznym.

Podczas spotkania uczestnicy wymienili się już zdobytymi doświadczeniami w pracy z tablicami interaktywnymi oraz z dotychczasowej działalności nauczycieli w sieci. Wszyscy nauczyciele ze szkół przygotowali listę z adresami stron internetowych, z których czerpią materiały edukacyjne wykorzystywane w pracy z tablicą interaktywną. Na liście znalazły się zarówno adresy stron oferujących gotowe materiały dydaktyczne dla poszczególnych przedmiotów, jak i odsyłacze do narzędzi internetowych pomagających tworzyć np. gry interaktywne, plakaty multimedialne, mapy pojęć itp.

Omówiono narzędzia, testy, sprawdziany oraz inne metody nauczania
z wykorzystaniem TIK. Nauczyciele poloniści wymienili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi zadawania prac domowych do domu w momencie, gdy uczniowie mają bezpośredni dostęp do sieci, w których wszystkie zadania domowe zrobione są
i opublikowane. Nauczyciele wyrazili swoje wątpliwości dotyczące tego, czy zadawanie prac pisemnych domowych z języka polskiego w ogóle ma sens, jeśli istnieją takie serwisy jak zadane.pl, brainly i tym podobne. Nauczyciele języka angielskiego rozmawiali na temat nauki słówek z wykorzystaniem Tik, wszyscy zgodnie stwierdzili, że jest to bardzo dobre rozwiązanie, bliskie w obecnym świecie uczniom. Zauważono, zę dzięki wykorzystaniu tablic interaktywnych podczas jakichkolwiek lekcji, uczniowie stają się bardzij otwarci, chętnie wykonują zadania na tablicy, ponieważ jednocześnie się przy tym bawią (głównie klasy I-III), a nie tylko korzystają z surowej wiedzy podręcznikowej.

W trakcie spotkania uczestnicy wymienili się także doświadczeniami w związku
z procesem kształcenia uczniów z Autyzmem lub zespołem Aspergera. Okazało się że doświadczenia nauczycieli są bardzo podobne. Uczniowie z dysfunkcjami bardzo dobrze przyjmują narzędzia i metody oparte o technologie informacyjno-komunikacyjne. Nauczyciele wymienili się więc materiałami wideo oraz innymi dotyczącymi nauczania osób z tymi zaburzeniami. Wykorzystanie tablic przyczyniło się również do wyciszenia tych uczniów I zauważono większe skupienie podczas zajęć.

Każda ze szkół wyłoniła swojego reprezentanta , tzw. e -koordynatora projektu „Aktywna Tablica”, który będzie nadzorował cały proces wymiany doświadczeń i współpracy między szkołami.

Ustalono, iż współpraca między szkołami będzie dotyczyła nauczycieli przedmiotowców, co oznacza, że każdy z nauczycieli wymienił się mailem ze swoim kolegą w ramach nauczanego przedmiotu z sąsiedniej szkoły. Uczestnicy spotkania ustalili również jednolity sposób dokumentowania lekcji otwartych przeprowadzanych w ramach sieci współpracy.

3. Uczestnicy spotkania to:

 1. Piasta Joanna
 2. Gasztych Aldona
 3. Kołodziej Magdalena
 4. Węgier Małgorzata
 5. Wykrota Michał
 6. Muszkat-Mączka Wiesława
 7. Siwik Aneta
 8. Grela Karol
 9. Beata Kostrzewa
 10. Jolanta Miles
 11. Judyta Szymoniak
 12. Małgorzata Pomorska
 13. Iwona Juszczak
 14. Ewa Sobała
 15. Mariola Nawrocka
 16. Agnieszka Kruszczyńska

Na zakończenie pierwszego spotkania organizacyjnego ustalono terminy następnych spotkań.

4. Spotkanie robocze w ramach wymiany doświadczeń między szkołami.

4 listopada rady pedagogiczne obu szkół spotkały się po raz kolejny aby wymienić się doświadczeniami uzgodnić zasady oraz podsumować pierwsze 3 miesiące pracy w oparciu
o tablice interaktywne Na spotkanie nauczyciele przyszli z konkretnymi propozycjami rozwiązań do wykorzystania podczas lekcji z określonych przedmiotów, a także, aby podzielić się swoimi uwagami I  kłopotami natury technicznej. Omówiono te narzędzia, które w ramach tablicy interaktywnej działają niezadowalająco i które należałoby poprawić. Uczestnicy spotkania wymienili się także prezentacjami, które udało im się odnaleźć lub samemu przygotować w ramach omawiania poszczególnych jednostek tematycznych. Nauczyciele języków obcych podzielili się z zadaniami do słynnych piosenek w języku angielskim i niemieckim. Nauczyciele humaniści także wymienili doświadczenia ze swoimi kolegami z sąsiedniej szkoły omawiając sposoby i strategie przygotowania uczniów klas 8 i 3 gimnazjum do testu próbnego. Omówiono arkusze kalkulacyjne oraz sposoby rozwiązywania testów z poszczególnych przedmiotów z wykorzystaniem tablicy interaktywnej bez konieczności ich drukowania. Uczesnicy podzielili się stronami internetowymi gier
i innowacyjnych programów, z których najczęściej korzystaja przygotowując się na zajęcia bądź wykorzystują bezpośrednio na lekcjach:

 • www.learningapps.org – platforma 2.0 Larning Apps posiada zasoby i szablony do tworzenia własnych interaktywnych pomocy dydaktycznych z różnych przedmiotów (gry edukacyjne o różnym stopniu trudności i tematyce – zagadki, quizy). Umożliwia tworzenie ćwiczeń na tablicę interaktywną. www.learningapps.org jest bezpłatną platformą niewymagającą instalacji z dostępnymi szablonami do tworzenia online różnych ćwiczeń, prostych gier i innych pomocy do wykorzystania w procesie dydaktycznym przez nauczycieli różnych przedmiotów.
 • Platforma Edmodo www.edmodo.com – edukacyjna witryna społecznościowa wspomagająca współpracę i komunikację nauczyciela i ucznia.
 • Platformy TED-Ed www.ed.ted.com, Blendspace www.blendspace dawniej Edcanvas), umożliwiają przygotowanie, organizowanie i udostępnianie materiałów edukacyjnych czyli całej lekcji odwróconej (temat, cele, wklejenie filmu, przesłanie uczniom).
 • www.EclipseCrossword.com – darmowy program do ściągnięcia w celu tworzenia krzyżówek.
 • www.classdojo.com – narzędzie do oceny zachowania uczniów w klasie wykorzystujące elementy gryfikacji.
 • www.zondle.com – strona do tworzenia własnych gier, zagadek, quizów o różnym stopniu trudności i tematyce.
 • http://www.sumdog.com – gry matematyczne, serwis dla uczniów i nauczycieli.
 • http://grajlandia.pl/gry/gry-edukacyjne,18/1.html – gry edukacyjne dla najmłodszych.
 • www.dobreprogramy.pl:

ü  2+2 wspomaga naukę podstawowych działań matematycznych – liczenia, dodawania, odejmowania, porównywania liczb, mnożenia oraz dzielenia
w zakresie do 100. Program zawiera 21 ćwiczeń. Uczeń jest informowany
o liczbie popełnionych błędów, a w razie trudności może skorzystać
z podpowiedzi w formie obrazkowej.

ü  Sebran’s ABC pomaga w nauce liczenia, dodawania, odejmowania, mnożenia, zapamiętywania, kojarzenia, poznawania liter alfabetu, czytania itd.

ü  HEXelon Tabliczka mnożenia ułatwia dzieciom opanowanie podstawowych działań matematycznych.

 • www.voki.com pozwala na tworzenie mówiących awatarów i odsłuchiwanie zapisanych tekstów w różnych językach.
 • www.voki.com pozwala na tworzenie mówiących awatarów i odsłuchiwanie zapisanych tekstów w różnych językach.
 • www.zondle.com służy do tworzenia gier edukacyjnych.
 • www.dzieci.mos.gov.pl – podstrona witryny Ministerstwa Środowiska zawiera treści ekologiczno-przyrodnicze, gry, quizy, zabawy interaktywne, kolorowanki, ciekawostki, materiały dla uczniów i nauczycieli.
 • www.kula.gov.pl – strona prowadzona przez Ministerstwo Kultury na pewno pomoże uczniom poznać Polskę.
 • www.dyktanda.net – strona zawiera ćwiczenia i testy ortograficzne oraz dyktanda on-line. To doskonały materiał do odwróconej lekcji. Warto wspomnieć, ze strona zwiera opis zasad ortograficznych, który warto wykorzystać na lekcji jako przydatne źródło informacji.
 • www.googleartproject.com – serwis zbiera reprodukcje eksponatów z muzeów
  z całego świata.
 • www.edu.tvp.pl/11974627/koncerty-ifestiwale – w dziale „kultura” znajduje się zbiór filmów z koncertów i festiwali.
 • www.instrumentyludowe.pl – interaktywne Muzeum Dźwięku. Warto również sprawdzić zasoby YouTube.
 • www.scholaris.pl – Portal Scholaris umożliwia nauczycielom korzystanie z gotowych materiałów, które można wykorzystać podczas lekcji: prezentacji multimedialnych, ćwiczeń interaktywnych i e-lekcji.

5. Spotkanie podsumowujące.

Międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli stosujących TIK „Aktywna tablica” skierowana była do nauczycieli Szkoły Podstawowej w Mieleszynie i Szkoły Podstawowej
w Bolesławcu. Jej celem było rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz wypracowanie narzędzi, scenariuszy, materiałów, które są pomocne w radzeniu sobie z pracą w kontekście indywidualnych zadań zawodowych.

11 maja Rady Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Bolesławcu i Szkoły Podstawowej
w Mieleszynie spotkały się, aby ocenić rok działania tablicy interaktywnej w ich szkołach oraz dokonać analizy własnych działań i wyciągnąć wnioski na kolejny rok szkolny. Nauczyciele podkreślili, że zastosowanie tablicy interaktywnej ma wiele pozytywnych konsekwencji dla procesu kształcenia. Przede wszystkim uczniowie chętniej uczestniczyli w zajęciach i bardziej angażowali się w ich przebieg. Przede wszystkim bardziej byli zainteresowani tematem, znacznie częściej przejawiali aktywność na lekcji. Takie warunki przebiegu zajęć sprzyjały pracy grupowej nad rozwiązywaniem zadań i problemów. Dzięki tablicom interaktywnym nauczyciele, jak i uczniowie mieli możliwość:

 • prezentowania materiału z wykorzystaniem tekstu, grafiki, animacji, rysunków, schematów, wzorów matematycznych, prezentacji multimedialnych, plików audio
  i wideo, tabel, „przywołanych” z galerii zamieszczonej między innymi w programie Word Space bądź z innych źródeł, w tym internetowych;
 • uzupełniania prezentowanych materiałów odręcznymi notatkami czy rysunkami;
 • możliwość tworzenia odsyłaczy do różnych wykorzystywanych w czasie zajęć materiałów;
 • posługiwania się przyrządami matematycznymi, takimi jak: cyrkiel, linijka, ekierka, kątomierz.

Proces kształcenia i zdobywania wiedzy przez uczniów został unowocześniony,
a jednocześnie nauczyciele zyskali nowe narzędzia do pracy z uczniem z dysfunkcjami oraz uczniem trudnym. Spotkanie zakończyło się wnioskami dotyczącymi dalszej współpracy
i wymiany doświadczeń, które we współczesnym świecie przesycony technologiami informacyjno-komunikacyjnymi jest konieczne.

 

Dokonując analizy ankiet badających satysfakcję uczestników z udziału w międzyszkolnej sieci współpracy wynika, iż cele pracy sieci zostały zrealizowane. Treści i zagadnienia poruszane na spotkaniach były różnorodne i użyteczne, koordynatorzy właściwie zarządzał czasem podczas spotkań oraz dbali o właściwy kontakt z uczestnikami sieci, przepływem informacji i komunikację w grupie. Nauczyciele nie wskazali słabych stron sieci, natomiast jako mocne strony wymienili: wymianę doświadczenia, wzbogacenie warsztatu pracy oraz miłą i życzliwą atmosferę.

 

 1. III.           Lekcje otwarte

 

Szkoła Podstawowa w Bolesławcu

Szkoła Podstawowa w Bolesławcu przygotowała trzy lekcje otwarte dla kolegów
i koleżanek ze Szkoły Podstawowej w Mieleszynie. Lekcje zostały przeprowadzone z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego.

W ramach lekcji pokazowej z języka polskiego z wykorzystaniem tablicy interaktywnej nauczyciel w klasie 22 osobowej zaprezentował  sposób wykorzystania tablicy interaktywnej podczas omawiania gramatyki języka polskiego. Uczniowie mieli okazję obejrzeć prezentację dotyczącą podstawowych cech rzeczownika, jego podziału, rzeczowników w języku literackim oraz ich odpowiedników w języku potocznym. Podczas lekcji pracowali także z testami zamieszczonymi na jednej ze stron internetowych oraz wykorzystali test wiedzy o rzeczowniku zamieszczony w programie edukacyjnym Erasmus plus.

Podczas lekcji otwartej z języka angielskiego w klasie ósmej nauczyciel pracował
z tablicą interaktywną oraz programem edukacyjnym Persona.  Omawiany temat dotyczył czynności dnia codziennego oraz związanych z tym czasownikiem present simple. Uczniowie z wykorzystaniem tablicy interaktywnej mięli okazję obejrzeć scenki z dnia codziennego prezentowane w języku British English. Po obejrzanym filmie odpowiedali na pytania, które zostały im przedstawione także w formie prezentacji. Kolejnym etapem lekcji było ćwiczenie właściwej intonacji w języku angielskim. Nauczyciel wykorzystał w tym celu materiały edukacyjne udostępnione przez wydawnictwo Pearson dla klasy ósmej. Jako zakończenie lekcji uczniowie mieli okazję odsłuchać słynnego przeboju Eda Sheerana, podczas oglądania teledysku mogli zobaczyć tłumaczenie tekstu w języku polskim u dołu ekranu.Llekcja ta zaprezentowała szeroki wachlarz możliwości wykorzystania narzędzi,  które oferuje tablica interaktywna.

Ciekawą lekcję otwartą zaprezentował także nauczyciel matematyki. Dotyczyła ona mnożenia, dzielenia, dodawania i odejmowania ułamków zwykłych zdaniem możliwości tablicy interaktywnej. Podczas zajęć nauczyciel korzystał z zadań, quizów, testów oraz ciekawostek dotyczących dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia ułamków w oparciu o własne zasoby i zgromadzone materiały. Uczniowie rozwiązywali kolejne zadania zmieniając kolory długopisu oraz rodzaje podkreślenia. Mieli możliwość także zmiany zbiorów z wykorzystaniem możliwości graficznych tablicy. Warto podkreślić, że szczególnie w klasie czwartej szkoły podstawowej możliwość podchodzenia i pisania na tablicy interaktywnej, wykorzystywania narzędzi graficznych ,zmiany kolorów cieszy się wśród uczniów ogromnym zainteresowaniem i wzbogaca proces kształcenia.

Szkoła Podstawowa w Mieleszynie

Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Bolesławcu uczestniczyli w trzech lekcjach otwartych przygotowanych przez nauczycieli Szkoły Podstawowej w Mieleszynie, którzy na co dzień prowadzą lekcje z wykorzystaniem tablicy multimedialnej. Nasi goście mieli okazję obserwować zajęcia z takich przedmiotów, jak: język angielski, język polski oraz zajęcia
z edukacji wczesnoszkolnej.

Pani Judyta Szymoniak przygotowała lekcję w klasie drugiej pt. „Zabawy z książką”. Były to zajęcia edukacyjne podczas których wykorzystywano tradycyjne media oraz narzędzia multimedialne, w tym tablicę interaktywną. Głównymi celami lekcji były: znajomość budowy książki, umiejętność, jak korzystać z książki, odszukiwanie interesujących informacji w książce, słuchanie w skupieniu czytanych tekstów, znajomość zasad korzystania z zasobów Internetu i tablicy interaktywnej. Na początku nauczyciel wprowadził uczniów do zajęć, poprzez ustalenie motywu przewodniego, czyli podaniem celów zajęć, sformułowaniem tematu zajęć oraz zapisaniem tematu na tablicy interaktywnej. Pani Judyta Szymoniak rozmawiała na temat ulubionych książek, sposobów postępowania z nimi oraz sposobów czytania. Następnie nastąpiła prezentacja różnych form książek: kodeksów, zwoju papirusowego, itp. W trakcie zajęć wszystkie prezentowane treści przedstawiane były na tablicy interaktywnej. W celu zwiększenia uwagi dzieci wykorzystywano na lekcji narzędzia tablicy: m.in. kurtyna, zakreślacz i pisak, które uatrakcyjniały odbiór materiału. W celu powtórzenia i utrwalenia wiadomości o budowie książki uczniowie wykonywali ćwiczenia na tablicy interaktywnej:

 • Ćwiczenie nr 1 polegało na przyporządkowaniu pojęciom odpowiednich definicji wykorzystując narzędzia do przenoszenia elementów.
 • Ćwiczenie nr 2 polegało na użyciu przez uczniów narzędzia pisaka w celu wypełnienia krzyżówki.
 • Ćwiczenie nr 3 polegało na użyciu przez uczniów narzędzia do przesuwania we właściwe miejsca elementów rozsypanki.
 • Ćwiczenie nr 4 polegało na pracy z multimedialną książką: porządkowanie puzzli, mukładanie zadań, wykonywanie ćwiczeń związanych z koordynacją wzrokowo –słuchową za pomocą tablicy interaktywnej.

Dzieci podczas zajęć bardzo żywiołowo i z zaciekawieniem reagowały m.in. na ćwiczenia wykonywane przy tablicy interaktywnej. Stanowiło to dla nich naturalną motywację do uczenia się nowych umiejętności. Praca z tablicą nie stanowiła dla nich żadnego problemu.

W ramach lekcji otwartej z języka angielskiego w klasie pierwszej nauczyciel zaprezentował różne sposoby wykorzystania tablicy interaktywnej. Przedstawiony temat dotyczył utrwalania słownictwa związanego z żywieniem. Uczniowie mogli podczas oglądania zdjęć sklepów nazywać produkty pochodzące z nich, a także dokonać wirtualnych zakupów podczas gry „Troley dash”. Dzięki obejrzeniu i wysłuchaniu historyjki, dzieci doskonaliły umiejętność rozumienia ze słuchu (również nowych słówek z kontekstu). Następnie kształciły umiejętność odpowiedzi na pytania do historyjki w ramach wyuczonych zwrotów. Podczas dopasowywania produktów do odpowiednich sklepów uczniowie rozwijali spostrzegawczość i utrwalali nazwy kolorów. Na koniec nauczyciel załączył na youtube piosenkę z jednoczesną możliwością śpiewania i czytania (globalnego) tekstu (u dołu tablicy) co wpłynęło na rozwój prawidłowej wymowy oraz intonacji. Wykorzystanie tablicy interaktywnej znacznie podniosło atrakcyjność lekcji i zmotywowało uczniów do aktywności.

Podczas pracy z uczniami na lekcji języka polskiego w klasie 9 osobowej nauczyciel prowadzący wykorzystał metodę TIK i zaprezentował zasoby Multibooka klasy IV. Uczniowie zapoznali się z zasadami pisowni wyrazów z  rz  i ż poprzez infografiki. Zasób materiałów dydaktycznych pozwolił na dokładne poznanie zasad ortograficznych, ćwiczenia interaktywne poprzez uzupełnianie przez dzieci wyrazów z trudnością ortograficzną oraz utrwalenie wiadomości za pośrednictwem zamieszczonych na platformie www.superKid.pl
i www.PisuPisu.net elektronicznych dyktand i łamigłówek dla uczniów.

Po obejrzeniu przygotowanych lekcji, uczestnicy projektu „Aktywna tablica”, dzielili się uwagami dotyczącymi nie tylko przedstawionych propozycji, ale także innych możliwości jakie niesie ze sobą codzienna praca z tablicą multimedialną. Wymieniali się własnymi uwagami, a także pomysłami jak można uatrakcyjniać proces lekcyjny z wykorzystaniem TIK, by uczniowie chętniej angażowali się  w zajęcia i nie traktowali ich jako przykrej
i nużącej codzienności. Taka forma wymiany doświadczeń nauczycieli pracujących
z „Aktywną tablicą” jest niezwykle cenna, ponieważ są to praktyczne uwagi i propozycje,
z których warto korzystać. Goście mieli okazję naocznie przekonać się jak wiele możliwości daje stosowanie nowoczesnego  urządzenia TIK. Nowinki techniczne budzą ogromny entuzjazm wśród uczniów. Chętniej biorą oni udział w lekcji, angażują się w wykonywana pracę. A przecież o to chodzi, by z radością i zapałem zdobywali nowe umiejętności i wiedzę.

Nauczyciele języka angielskiego z obydwu szkół wymienili się testami, kulisami, materiałami dydaktycznymi, prezentacjami oraz wszelkimi innymi zadaniami zgromadzonymi w ramach własnego przygotowania do lekcji. Szczególnie przydatnymi rozwiązaniami były te, które opracowano w ramach przygotowania uczniów do egzaminu gimnazjalnego  oraz sprawdzianu po ósmej klasie. Brak konieczności drukowania testów jest nie tylko oszczędną formą przygotowania uczniów do tych ważnych egzaminów, ale także formą nowoczesną i atrakcyjniejsza. Jednym z zadań nauczycieli w obydwu szkołach była praca domowa, w której to uczniowie musieli napisać maila w języku angielskim do swoich kolegów z współpracującej szkoły.

Nauczyciele języka polskiego wymienili się doświadczeniami związanymi
z omawianie lektur z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Szczególnie ciekawymi rozwiązaniami było podzielenie się testami, które w ramach sieci współpracy uczniowie szkoły podstawowej w Mieleszynie i Bolesławcu rozwiązywali jednocześnie. Ciekawe były także spostrzeżenia nauczycieli języka polskiego dotyczące zasadności zadawania prac pisemnych domowych. Okazało si,ę że pisanie przez uczniów prac pisemnych w domu jest bezcelowe, ponieważ korzystają oni z gotowych prac zamieszczonych na odpowiednich serwisach przeznaczonych dla uczniów. Nauczyciele wymienili się także doświadczeniami w jaki sposób z wykorzystaniem aplikacji sprawdzać czy tekst przygotowany przez ucznia został wykonany samodzielnie.

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej wymienili się materiałami edukacyjnymi
z zakresu przyrody matematyki oraz szeroko rozumianej wiedzy o świecie. Szczegól
nie przydatne były materiały audiowizualne w formie prezentacji przygotowane przy udziale unii europejskiej. Chodzi konkretnie o materiały związane z ochroną przyrody oraz planety. Innym ciekawym sposobem współpracy było wymienienie się przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej utworami muzycznymi oraz podkładami do piosenek wykorzystywanych podczas uroczystości szkolnych. To bardzo wymierny rodzaj współpracy, gdyż podkłady do popularnych piosenek nauczyciel na własny koszt musi zakupić. Wymiana między nauczycielami tego typu materiałów była dla nauczycieli korzystna także finansowo.

IV. E koordynator , nauczycielski zespół samokształceniowy

Koordynatorem współpracy między szkołami w ramach projektu tablica interaktywna w w szkole podstawowej w Bolesławcu była pani Ewa Pietras, natomiast w szkole podstawowej w Mieleszynie pani Małgorzta Pomorska. Do ich zadań należało nawiązywanie współpracy, koordynowanie działań, usprawnienie procesu, wymianę doświadczeń, a także rozwiązywanie problemów technicznych. Podczas spotkań koordynatorzy zbierali uwagi
i spostrzeżenia nauczycieli w ramach barier związanych z korzystaniem z tablicy interaktywnej oraz ekranu. Nauczyciele definiowali problemy jako te związane głównie
z czasowym brakiem dostępu do szybkiego internetu oraz z tak zwanym zawieszaniem się tablicy interaktywnej i koniecznością jej resetowania w momencie, gdy zbyt wielu uczniów jednocześnie próbowało skorzystać z jej narzędzi. Konieczność resetowania ustawień była spowodowana także czasowym brakiem energii elektrycznej. Okazało się, że podczas użytkowania tablicy interaktywnej lub ekranu brak dostępu do energii powodował przerwy
w działaniu aplikacji i konieczność ponownego uruchomienia i restartu.

W ramach projektu tablica aktywna funkcjonowały w szkołach zespoły samokształceniowe w skład których weszli wszyscy nauczyciele korzystający zarówno
z tablicy interaktywnej, jak i ekranów interaktywnych. Zespoły samokształceniowe spotykały się w ramach potrzeb najczęściej podczas długich przerw oraz przed radami pedagogicznymi. To wtedy wymieniały  się doświadczeniami i dzieliły się materiałami oraz spostrzeżeniami dotyczącymi pracy na tablicach interaktywnych.