Rada Rodziców

 

Rada Rodziców w roku szkolnym 2018/2019:

Przewodnicząca        – Monika Chwiołka

Zastępca                    – Marta Zimoch

Sekretarz                   – Dorota Lis

Skarbnik                   – Ilona Sadowa

 

Składka na Radę Rodziców po 40zł.  Wpłata u wychowawcy do 15.12.2018 r.

ROK SZKOLNY 2018/2019 – rozliczenie

 Dzień nauczyciela                                                                                        -125zł

11-Listopada Sponsorzy                                                                               +1050zł

Przygotowanie                                                                                              -1043zł

Balony i hel                                                                                                  – 228.50zł

Zarobek za sprzedaż ciasta, napojów, kawy i herbaty                                 +1378zł

Dofinansowanie sala biologiczna                                                                – 300zł

Dofinansowanie warsztaty bożonarodzeniowe                                            – 162zł

 

Stan konta 7. 866.27zł

 

ROK SZKOLNY 2017/2018 – ROZLICZENIE

 

SKŁADKI NA RADĘ RODZICÓW                                                           (158 X40) +6.320

DZIEŃ NAUCZYCIELA                                                                                         -112.20

11-LISTOPADA                                                                                                       +1.600

DOFINANSOWANIE NA FANTY                                                                         +832.78

CHOINKA SZKOLNA                                                                                           -1.394,11

POMOCE DLA UCZNIÓW                                                                                     -696.85

KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY                                                                  +1.400

KONKURSY J.ANGIELSKI, MATEMATYKA, PRZYRODA                               -500

DOFINANSOWNIE J.ANGIELSKI – POBYT OBCOKRAJOWCÓW                   -500

ZAKUP CYMBERGAJ                                                                                            -2.385

ZAKUP KSIĄZEK NAGRODY DLA UCZNIÓW                                                  -756.70

DZIEŃ RODZINY                                                                                           -1.029.90

+2.065.45

DOFINANSOWNIE KLAS III „A” I „B”                                                                 -2.160

UMOWA DAROWIZNY „DARCZYŃCA”                                                            – 599

ZAKUP MASZYNY DO WATY CUKROWEJ I POPKORNU                              – 226.09

ROZLICZENIA ZDJĘCIA                                                                                          + 970

WARSZTATY PLASTYCZNE                                                                                – 226.09

DAROWIZNA ZA WYPOŻYCZENIE

MASZYNY DO WATY I POPCORNU                                                                  +700

ZAKUP WARNIKA                                                                                                 – 222

WYSTAWA PSÓW                                                                                                 -842.32

+540

                                                                STAN KONTA 7.178,77

Rok szkolny 2017/2018

Skład Rady Rodziców

Przewodnicząca – Monika Chwiołka

Zastępca – Marta Zimoch

Sekretarz – Ewa Kubińska

Skarbnik – Ilona Sadowa

ROZLICZENIE  ROKU SZKOLNEGO    2016/2017

Wpływy:

1) Składki na Radę Rodziców (178 x 30 zł) – 5340 zł

2) Święto Narodowe zysk – 866,2 zł

3) Wpływ z UG na 11 listopada – 1000 zł

4) Kiermasz Wielkanocny – 1534,8 zł

5) Wpłata banku – 200 zł

Razem wpływy: 8941 zł

Wydatki:

1) Dzień Nauczyciela – 89,5 zł

2) Doniczki do pawilonów – 73,5 zł

3) Przelewy (tablice korkowe, Moje Bambino) – 326,8 zł

4) Święto Narodowe koszt – 1400 zł

5) Zakup piekarnika – 350 zł

6) Zakup drukarki – 720 zł

7) Wigilia szkolna kawa – 43,68 zł

8) Wiązanka pogrzebowa – 80 zł

9) Choinka szkolna (pizza + muzyka) – 1450 zł

10) Konkurs j. angielskiego – 150 zł

11) Zakup piłkarzyków – 1223 zł

12) Przelewy za książki – 998,9 zł

13) Dofinansowanie wolont. j. angielskiego – 800 zł

14) Dofinansowanie wolont. j. angielskiego wycieczka – 600 zł

15) Dofinansowanie wycieczki klasa III gim. – 1320 zł

16) Zapłata za balony Dzień Dziecka – 95 zł

17) Przelewy (Chińczyk, Klasy, Moje Bambino) – 4581,3 zł

Razem wydatki: 14 301,68 zł

Stan książeczki: 6601,64 zł

 

Rok szkolny 2016/2017

Skład Rady Rodziców

Przewodnicząca – Monika Chwiołka

Zastępca – Marta Zimoch

Sekretarz – Ewa Kubińska

Skarbnik – Ilona Kania

ROZLICZENIE  ROKU SZKOLNEGO    2015/2016

Wpływy:

1) Wpłata na Radę Rodziców (186×30) – 5580 zł.

2) Jasełka w kościele – 520 zł.

3) Wpłata z ubezpieczeń – 1410 zł.

4) Kiermasz świąteczny – 2071, 50 zł.

5) Wpłata z Rady Gminy – 200 zł.

Razem przychody: 9781,50 zł.

Wydatki:

1) Dzień Nauczyciela – 120 zł.

2) Wycieczka – 440 zł.

3) Choinka szkolna – 2401,48 zł.

4) Przelew za książki na nagrody – 1707 zł.

5) Konkurs j. angielskiego – 300 zł.

6) Konkurs historyczny – 100 zł.

7) Dofinansowanie wycieczek kl. III gimnazjum i kl. VI SP – 2130 zł.

8) Przelew za przewóz uczniów – 138 zł.

9) Festyn Dzień Dziecka – 939, 17 zł.

Razem wydatki: 8275,65 zł.

Stan książeczki: 12421,83 zł.

Rok szkolny 2015/2016

Skład Rady Rodziców

Przewodnicząca – Bogusława Weszka

Zastępca – Ewa Kubińska

Sekretarz – Małgorzata Pokora

Skarbnik – Ilona Kania

 

ROZLICZENIE  ROKU SZKOLNEGO    2014/2015

WPŁYWY:

 Wpłata na Radę Rodziców    -                       5.590,00zł

Kiermasz  Świąteczny    -                               1.719,90zł

Wpływy razem -   7.309,90zł

WYDATKI:

1.POTRZEBY UCZNIÓW W SZKOLE :

 • Książki – nagrody na zakończenie roku -                   1528,20zł

2.IMPREZY SZKOLNE :

 • Dzień Nauczyciela  -                                                    161,00zł
 • Zabawa Choinkowa -                                                 1877,45zł
 • Dzień Dziecka -                                                            186,48zł
 • Impreza o zdrowym żywieniu -                                      36.79zł

3.DOFINANSOWANIA :

 • Wycieczka klasy VI -                                                    1680,00zł
 • Wycieczka klas III Gimnazjum -                                   1415,00zł

4. INNE:

 • Dofinansowanie prac w pawilonie  -                               6.000,00zł
 • 50 lecie szkoły -                                                             583,50zł

Wydatki razem – 13.468,42zł

STAN KSIĄŻECZKI:  10.763,48zł

 

Rok szkolny 2014/2015

Skład Rady Rodziców

Przewodnicząca – Katarzyna Marek

Zastępca – Bogusława Weszka

Sekretarz – Maja Jakóbczyk

Skarbnik – Ilona Kania

Składka na Radę Rodziców wynosi 30 zł.

 

ROZLICZENIE  ROKU SZKOLNEGO    2013/2014

WPŁYWY:

 Wpłata na Radę Rodziców  (172x30zł)    -    5.160,00zł

Kiermasz  Świąteczny    -                               1.917,50zł

Bal Karnawałowy   -                                        2.772,64zł

Wpływy razem -   9.850,14zł

WYDATKI:

1.POTRZEBY UCZNIÓW W SZKOLE :

 • Art. papiernicze do świetlicy szkolnej  -                      200,00zł
 • Książki – nagrody w konkursie z  J.angielskiego -      100,00zł
 • Książki -  nagrody w konkursie z  J.angielskiego -       50,00zł
 • Książki – nagrody na zakończenie roku -                   665,70zł

2.IMPREZY SZKOLNE :

 • Dzień Nauczyciela  -                                                    153,00zł
 • Zabawa Choinkowa -                                                1.451,44zł
 • Dzień Dziecka -                                                            169,60zł

3.DOFINANSOWANIA :

 • Wyjazd do teatru -                                                         250,00zł
 • Wycieczka klasy VI -                                                     960,00zł
 • Wycieczka klas III Gimnazjum -                                 1.720,00zł
  4. INNE
 •  Zakup i montaż rolet okiennych  -                             1.476,00zł 

Wydatki razem – 7.195,74zł

 

Rok szkolny 2012/2013

 

Wpływy:

Wpłata na Radę Rodziców (165 * 25 zł) – 4125 zł

Bal Karnawałowy3800 zł

 Razem dochody – 7925 zł

Wydatki:

 

Zakup strojów sportowych3420 zł

Zakup ławek3874, 50 zł

Dofinansowanie wycieczki kl. III gimnazjum (27 * 60 zł) – 1620 zł

Dofinansowanie wycieczki kl.VI (16 * 80 zł) – 1280 zł

Zakup książek i nagród1157,80 zł

Inne wydatki na dzieci (choinka, Dzień Dziecka)1312 zł

Razem wydatki: 12664,30 zł