PROJEKT,, Moja mała Ojczyzna”

W dniu 12 grudnia 2018r. odbyło się podsumowanie projektu edukacyjnego,, Moja mała Ojczyzna” w obecności pana dyrektora Karola Greli  i naszego gościa leśniczego pana Mariusza Kani, z którym uczniowie przeprowadzili wywiad, prezentując sylwetkę ,,człowieka z pasją’’. Celem projektu było poznanie walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych naszego regionu. Aby projekt został przeprowadzony w sposób zorganizowany i  ciekawy, uczniowie klasy VIII gromadzili  informacje na temat flory i fauny naszych lasów oraz zabytków i interesujących  miejsc historycznych w regionie.

Uczniowie klasy VII dokonali badania czystości wody rzeki Prosny. Udało się to zrealizować na trzech wycieczkach jednodniowych. Przebieg całego przedsięwzięcia został przedstawiony w formie prezentacji multimedialnej, która dzięki zawartym informacjom ma na celu rozbudzić  ciekawość historyczną, ekologiczną  oraz wzmocnić więzi z ważnymi  miejscami, wydarzeniami i ciekawymi postaciami w regionie. Uczestnicy projektu otrzymali słowa uznania i gromkie brawa.

 

Opiekunowie projektu: B. Szukała, E. Pietras, J. Bukal