Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie.

Na przełomie  listopada i grudnia z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego odbyła się w naszej szkole wielka zbiórka monet, pn. Góra Grosza. Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

Akcja miała charakter konkursu dla klas. Po zważeniu monet i przeliczeniu na jednego ucznia klasy nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu:

I miejsce – klasa V b

II miejsce – klasa II

III miejsce – klasa VI

Zebrano łącznie 54,69 kg monet. Następnie monety posegregowano i policzono. Oto wyniki podjętych działań:

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym uczniom, rodzicom, nauczycielom. Zaangażowanie traktujemy jako wyraz dobroci i chęci niesienia pomocy potrzebującym.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

Dominik Tobis

Ewa Pietras