Podsumowanie Akcji Edukacyjnej UNICEF – WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA w naszej szkole

Nasz szkoła przystąpiła do Akcji Edukacyjnej UNICEF – „WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA”. Organizatorami akcji na terenie szkoły byli opiekunowie Samorządu Uczniowskiego – pan Dominik Tobis i pani Ewa Pietras wraz z przedstawicielami uczniów. Jednym z celów akcji obok kształtowania wśród dzieci i młodzieży tolerancji i otwartości na inne kultury było pokazanie, że pomaganie jest nie tylko pożyteczne, ale też przyjemne. Podsumowanie projektu nastąpiło 31 stycznia 2019 roku. W zamian za przekazanie darowizny darczyńcy otrzymali do zaopiekowania się szmacianą laleczkę uszytą przez uczniów naszej szkoły. Takich laleczek było 7 i wszystkie znalazły swojego opiekuna. Zebraliśmy kwotę 280 zł, która została przekazana na konto UNICEF. Środki zostaną wykorzystane na zakup szczepionek dla dzieci w Sudanie Południowym, Czadzie, Angoli. Dzięki zebranej kwocie zostanie zaszczepionych 28 dzieci przeciw najpoważniejszym chorobom wieku dziecięcego (koszt jednej szczepionki to 10 zł).

Dziękujemy wszystkim darczyńcom.

Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy uszyli charytatywnie szmaciane dzieła sztuki.

Opiekunowie SU