Pedagog

 

Pedagog szkolny

mgr Starek Joanna

Godziny pracy pedagoga szkolnego

Poniedziałek 10.00 – 12.00

Wtorek 9.00 – 11.00

Środa 10.00 – 12.00

Czwartek 8.00 – 10.00

Piątek 9.00 – 11.00

Pedagog to nie strażnik ani policjant, którego należy się obawiać, to osoba życzliwa uczniom, przyjaciel i rzecznik ich praw, do którego można się zwracać o pomoc, wsparcie, a czasem po gotowe rozwiązania trudnych problemów okresu dorastania.

Pedagog szkolny organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji o Prawach Dziecka

a także:

 • Rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów i analizuje niepowodzenia,
 • Wspiera uczniów w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych i osobistych,
 • Prowadzi działania wychowawcze wynikające z programu wychowawczego szkoły,
 • Zajmuje się działalnością profilaktyczną zgodnie ze szkolnym programem profilaktyki,

Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga:

 • gdy nie radzą sobie z programem nauczania;
 • gdy ktoś naruszy ich prawa;
 • gdy ktoś stosuje wobec nich przemoc;
 • gdy potrzebują pomocy i rady;
 • gdy chcą porozmawiać z kimś życzliwym;
 • gdy chcą poradzić się, wybierając przyszły zawód, szkołę ponadgimnazjalną.

Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka, a mianowicie:

 • trudności w nauce bądź niepowodzenia szkolne dziecka – możliwość rozpoznania przyczyn kłopotów w nauce, poprzez kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, diagnozującą przyczyny niepowodzeń szkolnych, deficyty rozwojowe dzieci;
 • problemy z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka z rówieśnikami);
 • uzyskania informacji o dalszej ścieżce edukacyjno – zawodowej dla swojego dziecka.

Nauczyciele mogą oczekiwać:

 • pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów;
 • kierowanie uczniów na konsultacje do PP-P, przy współpracy z rodzicami
 • analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego
 • wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów (np. indywidualnych rozmów z uczniami, rodzicami uczniów sprawiającymi różnego rodzaju problemy wychowawcze).

Szukanie pomocy jest oznaką siły a nie słabości.

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 1. Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 2. Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 3. Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 4. Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 5. Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
 6. Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.


Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

 

Świetlica szkolna

Świetlica szkolna jest miejscem w którym dzieci mogą miło i pożytecznie spędzić czas po zakończeniu zajęć lekcyjnych oczekując na odwóz.

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.

Dzieciom przebywającym w świetlicy szkolnej oferuje się uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć świetlicowych (zajęcia plastyczne, dydaktyczne, komputerowe i zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych). Uczniowie korzystają z licznych gier zgromadzonych w świetlicy.

Wychowawcy świetlicy czuwają nad bezpieczeństwem wychowanków, dbają o organizację zajęć.

 Godziny pracy świetlicy szkolnej:

Poniedziałek 11.25 – 14.00

Wtorek 11.25 – 14.00

Środa 12.20 – 14.00

Czwartek 11.25 – 14.00

Piątek 11.25 – 14.00

Opiekunowie świetlicy: Starek Joanna

Piasta Joanna

Zimoch Anna

Olek Zofia

Węgier Małgorzata