Informacja

Szanowni Rodzice !

Informuję, że wyniki referendum strajkowego przeprowadzonego wśród pracowników Szkoły Podstawowej w Bolesławcu im. KOP wskazują, że placówka przyłącza się do Ogólnopolskiego Strajku Nauczycieli, którego rozpoczęcie planowane jest na dzień 8.04.2019 r. Oznacza to, że w okresie trwania strajku pracownicy placówki powstrzymują się od wykonywania pracy.

Szkoła zapewni opiekę  dla tych dzieci, które nie będą mogły zostać w domu. Dowóz autobusu szkolnego bez zmian.

Jeśli, porozumienie zostanie zawarte do 08.04.19r. , zajęcia dydaktyczne odbędą się według planu.

Z wyrazami szacunku

 

                                                                                                Dyrektor

                                                                                              Karol Grela

Informacja

Szanowni Rodzice !

 Informuję, że dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno -  wychowawczych w roku szkolnym 2018/19 jest okres egzaminów gimnazjalnych  tj. od 10-12.04. 2019r.  i ósmoklasisty tj. od 15-17.04.19r. Jeżeli jest potrzeba zapewnienia w tych dniach opieki proszę o informację zwrotną.

Przerwa świąteczna od 18.04.19r. do 23.04.19r.

 

                                                                                                                        Dyrektor

                                                                                                                      Karol Grela