Nauczyciele

Karol Greladyrektor, wiedza o społeczeństwie

Agnieszka Piędzioch – język polski, wychowawca kl. III

Aldona Gasztych – język angielski

Anna Stefaniak – język niemiecki, plastyka

Michał Wykrota – historia, edukacja dla bezpieczeństwa

Wiesława Muszkat – Mączka – wychowanie fizyczne

Ewa Pietras – chemia, informatyka

Jolanta Bukal – geografia

Aneta Zimoch – biologia, wychowanie do życia w rodzinie

Jan Kowalski – matematyka, fizyka

Maria Janas – muzyka, zajęcia artystyczne

Anna Zimoch – religia

Joanna Starek – pedagog