Nauczyciele

Karol Greladyrektor, historia

Małgorzata Węgier- edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. I

Joanna Piast – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. II

Aneta Otorowska – Siwik – język polski, wychowawca kl. IV

Wiesława Muszkat-Mączka – wychowanie fizyczne, informatyka,wychowawca kl. V A

Magdalena Kołodziej – język angielski, wychowawca kl. V B

Aneta Zimoch – przyroda, biologia, fizyka, wychowawca kl. VI

Maria Janas - muzyka, wychowawca kl. VII

Jolanta Bukal – matematyka, zajęcia komputerowe, geografia, wychowawca kl.VIII

Ewa Pietras – chemia, informatyka, matematyka

Jan Kowalski – matematyka

Agnieszka Piędzioch - j. polski

Anna Stefaniak – plastyka, język niemiecki

Dominik Tobis – wychowanie fizyczne

Anna Zimoch – religia

Joanna Starek – pedagog

Leszek Dominas – zajęcia świetlicowe