Międzyszkolny Konkurs Czytelniczo-Plastyczny

W dniu 30 maja w bibliotece szkolnej odbyło się uroczyste podsumowanie Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczo –Plastycznego „Lapbook -radość czytania, radość tworzenia”. Na finał konkursu zostali zaproszeni: dyrektor szkoły p. Karol Grela, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej p. Barbara Panek oraz opiekunowie wraz z uczestnikami. Organizatorem konkursu była p. A.Piędzioch.

W konkursie mogli uczestniczyć uczniowie kl. VII i kl. VIII szkół podstawowych z terenu gminy Bolesławiec. Zadaniem uczestnika było zaprojektowanie i samodzielne wykonanie w formie lapbooka*– ulubionej lektury szkolnej, a tym samym przekazanie i zaprezentowanie swojej wiedzy w ciekawej formie.

*Lapbook, czyli książka na kolanach jest rodzajem teczki tematycznej, w której możemy umieścić wiadomości na wybrany temat. Informacje te jednak nie są gromadzone jak wycinki z gazet.

Taka teczka pełni raczej funkcję interaktywnej przestrzeni na rysunki, opowiadania, wykresy, słówka, terminy, zdjęcia.  To wszystko umieszczone jest w kieszonkach, książeczkach o przeróżnych kształtach i na karteczkach.

Wszystkie prace były wykonane na wysokim poziomie. Komisja konkursowa w składzie: p. A. Piędzioch  (bibliotekarz), p. Anna Stefaniak (nauczyciel plastyki) oraz p. B. Panek (bibliotekarz GBP w Bolesławcu), dokonując ich oceny wzięła pod uwagę:

- zgodność pracy z tematem,
- kompozycję (wykorzystanie teczki tekturowej),
- samodzielność wykonania,– oryginalność ujęcia  tematu,

poprawność stylistyczną, ortografię i interpunkcję. 

 

Po weryfikacji punktów wyłoniono laureatów:

I miejsce –Kinga Taras-ucz. kl. VII SP Mieleszyn

II miejsce- Wiktoria Szczepańska, ucz. kl. VII SP Żdżary

III miejsce- Klaudia Tomczak, ucz. kl. VIII SP Żdżary

Wyróżnienie:  Aleksandra Tomaszek, ucz. kl. VIII SP Bolesławiec

Uroczystego wręczenia nagród i dyplomów dokonali dyrektor szkoły p. Karol Grela i bibliotekarz A. Piędzioch, którzy serdecznie pogratulowali zwycięzcom oraz skierowali słowa podziękowania opiekunom za przygotowanie swoich uczniów do konkursu.