Informacja

Szanowni Rodzice !

 Informuję, że dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno -  wychowawczych w roku szkolnym 2018/19 jest okres egzaminów gimnazjalnych  tj. od 10-12.04. 2019r.  i ósmoklasisty tj. od 15-17.04.19r. Jeżeli jest potrzeba zapewnienia w tych dniach opieki proszę o informację zwrotną.

Przerwa świąteczna od 18.04.19r. do 23.04.19r.

 

                                                                                                                        Dyrektor

                                                                                                                      Karol Grela