Historia

W 2014 roku budynek szkoły w Bolesławcu miał 50 lat. Z tej okazji uczniowie uczestniczyli w projektach, które miały im przybliżyć minione lata. Jednym z elementów był konkurs na prezentację multimedialną „50 lat szkoły w Bolesławcu”. Uczniowie przedstawili historię szkoły widzianą własnymi oczami, na podstawie informacji z kronik szkolnych, gazet, zdjęć, własnych obserwacji i przeżyć. Nagrodą główną w konkursie było umieszczenie najlepszych prac na stronie internetowej szkoły. Oto najlepsze prace: