GOŚĆ Z HISZPANII

W tradycję naszej szkoły wpisują się coroczne spotkania z wolontariuszami z całego świata, którzy w ramach rozwijania wśród uczniów zainteresowania językiem angielskim i kulturą innych krajów, przyjeżdżają do Bolesławca. Gościliśmy już wolontariuszy z Indii, Singapuru, Jordanii,  a w tym roku studentkę z Hiszpanii.

Lucia Pestana Gomez to 22 letnia studentka filologii hiszpańskiej i angielskiej, która w ramach programu ERASMUS od września przebywa we Wrocławiu, gdzie studiuje i tymczasowo mieszka.

Lucia spędziła w Bolesławcu dwa intensywne dni. Spotkała się ze wszystkimi uczniami naszej szkoły. Prowadziła zajęcia we wszystkich klasach, podczas których zapoznała uczniów z kulturą i historią swojego kraju. Przekazała uczniom wiele interesujących faktów, dotyczących Hiszpanii oraz życia w Polsce, które znacząco różni się od życia w jej ojczystym kraju.

Mimo dość długiego pobytu w Polsce Lucia nie opanowała języka polskiego, który, jak twierdzi, jest bardzo trudny. Uczniowie mogli komunikować się z gościem tyko w języku angielskim. Poznali tez kilka podstawowych zwrotów w języku hiszpańskim.

Uczniowie bardzo polubili naszego gościa i z żalem żegnali studentkę.

Wizyta gościa była możliwa dzięki pomocy Rady Rodziców, która zawsze oferuje wsparcie i zaangażowanie. Całość koordynowały nauczycielki języka angielskiego.