Gminny Konkurs Matematyczny

Uczniowie klas IV-VIII  naszej szkoły w roku szkolnym 2018/2019 brali udział w szkolnym i gminnym konkursie matematycznym. Główne cele konkursu: rozwijanie pamięci i logicznego myślenia, dostarczanie radosnych przeżyć i zadowolenia z osiągnięcia sukcesu, zachęcanie uczniów poznania zasad zdrowej rywalizacji. Zadania wykorzystane w testach uwzględniały treści  i umiejętności  przewidziane w podstawie programowej  w szkole podstawowej  z matematyki. Pierwszy konkurs  27.03.2019r. pisało 21 uczniów w trzech  grupach wiekowych, mając 60  minut na wykonanie zadań  zamkniętych. Jedna osoba z każdej klasy, która uzyskała  największą liczbę punktów przeszła  do etapu gminnego. Naszą szkołę reprezentowało pięciu uczniów. Etap gminny przeprowadzony został 22.05.2019r. w Szkole Podstawowej w Żdżarach. Uczniowie rywalizowali w pięciu kategoriach wiekowych: klas czwartych, piątych, szóstych, siódmych i ósmych. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała Gminna Komisja Konkursowa w skład której weszli nauczyciele szkół biorących udział w konkursie. Wyniki konkursu:

III miejsce – Hanna Nadopta klasa IV

II miejsce -Stanisław Panek klasa V

II miejsce – Krzysztof Gasztych klasa VI

III miejsce – Michał Wojtysiak klasa VIII

Dzieci bardzo chętnie biorą udział w konkursach międzyszkolnych, gdyż sprawdzając swoje możliwości rywalizują nie tylko w swojej klasie, ale także wśród rówieśników z innych szkół. Konkursy wyzwalają  aktywność uczniów, mobilizują nauczycieli do wytężonej pracy, której wymiernym efektem stają się zasłużone sukcesy wychowanków.