Bezpieczeństwo przede wszystkim…

W dniu 22 maja w pogadankach profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczestniczyli uczniowie naszej szkoły. Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie Pan asp.sztab. Damian Pawlak – oficer prasowy oraz Pani mł.asp. Anna Stępień z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii spotkali się z uczniami klas młodszych i starszych. Głównym celem spotkania było przypomnienie i utrwalenie podstawowych zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią.  Funkcjonariusze  omówili zachowania uczniów na wypadek różnych sytuacji losowych. Tematem rozmów z uczniami było m.in.  nie tylko bezpieczne poruszanie się po drogach, ale także cyberprzemoc, Internet, korzystanie z telefonu komórkowego w celu uświadomienia uczniom zagrożeń płynących z ich niewłaściwego użytkowania.

Tego rodzaju rozmowy z pewnością  mają wpływ na zwiększenie świadomości uczniów w zakresie odpowiedzialności karnej i bezpieczeństwa.